Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Jessica đã mở một nhà hàng Nhật Bản và phải học để chuẩn bị cho các loại khác nhau của các công thức nấu ăn sushi đơn tìm kiếm. cũng phục vụ trà hoặc nước sốt bạn hỏi khách hàng của bạn.