Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Jessica đã mở một nhà hàng Nhật Bản và phải học để chuẩn bị cho các loại khác nhau của các công thức nấu ăn sushi đơn tìm kiếm. cũng phục vụ trà hoặc nước sốt bạn hỏi khách hàng của bạn.