Jerry's Diner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jerry, mà không có Tom, đã mở một nhà hàng cho những con chuột mà ông hy vọng sẽ phát triển thịnh vượng-Để đạt được rạng rỡ phục vụ và phục vụ nhanh chóng cho khách hàng thiếu kiên nhẫn của bạn.