Jerry Bombing Helicopter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để bắn phá Jerry Tom từ một mini-máy bay trực thăng để tiêu diệt. Để làm điều này, bạn phải sử dụng sự khéo léo và lòng dũng cảm.