Jennifer Restaurant Love

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jennifer là một cô hầu bàn nhà hàng và phải phục vụ khách hàng trong khi chú ý đến các chàng trai mà cô ấy thích. Hãy cẩn thận rằng các ông chủ bắt bạn nói chuyện với anh ta.