Jennifer Restaurant Love 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jennifer bây giờ là một cô hầu bàn trong một sân thượng mùa hè, phục vụ khách hàng của bạn những gì họ yêu cầu mà không bỏ qua bạn trai của cô, những người sẽ thực hiện thăm.