Jennifer Puppy Grooming

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jennifer đã tìm thấy một công việc mới, lần này là chăm sóc chó và mèo. Phục vụ cho các nhu cầu của các loài động vật mà không mất tập trung bạn trai của mình quá.