JellyTris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn tham gia một trò chơi nhỏ Tetris? Chơi với phiên bản này, trong đó mục tiêu là vẫn như xưa, vượt quá mức và có được một điểm số tốt.