Jeff Archery Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn như là một mũi tên bắn súng bắn cung vào mục tiêu bằng cách tính toán góc và lực bắn.