Jedi vs Jedi Blades of Light

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng chỉ huy cánh tay của Obi-Wan hoặc Anakin Skywalker, các phiên bản như bức tượng nhỏ cho chuyên viên máy tính, cùng các tremebundo nhất và chiến đấu thú vị với lightsabers.