Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jay là con trai của Jafar, kẻ thù của Aladdin. Với một người cha nổi tiếng và uy tín như vậy, mà sự hiện diện rất sẽ che phủ tâm trí, bạn phải làm việc chăm chỉ để theo kịp về quần áo và phụ kiện có liên quan. Kiểm tra một tay cậu bé, đi.