Javelin

Đang tải trò chơi...
Ném cái lao xa như bạn có thể kiểm soát các góc và lực lượng mà các dải.