Javelin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném cái lao xa như bạn có thể kiểm soát các góc và lực lượng mà các dải.