Jardinoo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp nốt ruồi đến đường hầm mà đã làm cho vườn phục vụ tưới tiêu cho tất cả các nhà máy, nhấp chuột vào phần bạn muốn thay đổi vị trí. Nó có vẻ đơn giản nhưng có rất nhiều kết hợp và chỉ đúng.