Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Peppa Pig đã tập hợp tất cả mọi thứ bạn cần để ném một bên trong phong cách trong vườn, nhưng bây giờ cần phải đặt nó trong các khách chính xác và cần thiết hoặc sẽ ở lại nơi rô.