Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Dress up lolita này như một geisha Nhật Bản hiện đại. Bạn cortitos phong cách lolita với các phụ kiện như cao cho một liên lạc khởi động hiện đại hơn kimono.