Japan PingPong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi pong ping này thực tế để đánh bại đối thủ của bạn và cuối cùng phải đối mặt với tình yêu của bạn. Sử dụng chuột để di chuyển paddle quanh bàn và đánh bóng hoặc mất.