Jane Hotel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Diner Dash phong cách trò chơi, nhưng trong trường hợp này, bạn nên chăm sóc của một khách sạn. Phục vụ cho khách hàng của bạn bằng cách đưa chiếc chìa khóa, mang cà phê vào phòng, gửi làm sạch cô gái, vv ...