Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Jane trong cuộc phiêu lưu mới khách sạn này. Phục vụ cho khách hàng của bạn tốt nhất có thể; Cung cấp cho họ các phím, mang họ cà phê, gửi các cô gái để làm sạch các phòng hoặc các nút để sửa chữa thiệt hại.