Jane Hotel Family Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Jane trong cuộc phiêu lưu mới khách sạn này. Phục vụ cho khách hàng của bạn tốt nhất có thể; Cung cấp cho họ các phím, mang họ cà phê, gửi các cô gái để làm sạch các phòng hoặc các nút để sửa chữa thiệt hại.