james bomb 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

và phiên bản của trò chơi cổ điển Bomb Jack toàn diện mới. Phá hủy tất cả các quái vật của mê cung để đi đến lối ra, bạn có nhiều tiền thưởng để giúp bạn trên con đường của bạn, nhưng không có được những người có một hộp sọ ...