Jake's Tough Break

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiêu lưu Thời gian Jake nguyền rủa và đi ra khỏi miếng nhỏ, mà sẽ sử dụng trong lợi của bạn để giải quyết này bit chiến lược kết hợp về giải phẫu của họ.