Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp tù đồng bào của bạn thoát khỏi né tránh cảnh sát và laser. Làm điều đó mà không gây ra báo động trước khi thời gian chạy ra ngoài.