Jackice 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Freeze các robot đối phương và bóng sử dụng để khởi động các hình thức và loại bỏ các phần còn lại, đảm bảo rằng bạn không phải cho bạn. Thu thập vật phẩm lỏng để tiêu diệt chúng để cấp độ tiếp theo.