Jack Stone Saves the Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jack Stone được sinh ra để vượt qua mọi khó khăn có thể và cứu sống, từ những con mèo con Maruja trắng tuyệt đẹp vào góc. Nó làm cho không có sự phân biệt, bởi vì những người chiến thắng không làm cho họ.