Jack Smith

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là thợ rèn của vương quốc và phải tạo ra thanh kiếm và tất cả các loại vũ khí cho các hiệp sĩ. Thực hiện theo các bước sau cẩn thận để tạo vũ khí mạnh mẽ và mạnh mẽ.