jack russell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ đường từ nền tảng đến nền tảng cho các con chó con không rơi và tránh các mỏ. Các thanh màu cam cho bao nhiêu dòng bạn có thể rút ra, một khi đã báo hành trình 'Go'.