IStunt 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chạy quá tốc độ thấp xuống núi làm tất cả các loại thủ thuật không thể với snowboard của bạn. Các thủ thuật những điểm khác bạn nhận được tốt hơn.