Isora

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối màu đỏ, sử dụng các phím mũi tên để bạn hoàn thành toàn bộ tuyến đường mà không đi qua hai lần trên cùng một trang web. Nếu bạn gặp khó khăn báo chí 'không gian' rồi 'thiết lập lại' để bắt đầu một lần nữa.