Isora 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có rất nhiều màn hình để ép bộ não của bạn, di chuyển các hình vuông màu đỏ được tất cả các hộp nhưng đi chỉ một lần. Khi bạn tiến bộ khó khăn mới xuất hiện.