Isora 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển bằng phím mũi tên hộp màu đỏ để hoàn thành khóa học mà không đi qua hai lần trên cùng một trang web. Bạn có rất nhiều cấp độ để đánh bại với các loại mới của hộp sẽ những điều phức tạp.