iso infected

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cố gắng thu thập tất cả các đá quý và thăm tất cả các phòng của màn hình. Bạn sẽ biết được nơi bạn đã hoặc không nhìn vào bản đồ, bạn sẽ mở ra bằng cách sử dụng 'M' chìa khóa.