Island Tribe 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy lạc này phát triển thịnh vượng tìm kiếm gỗ để xây dựng, cũng tìm kim cương và xây dựng lại cây cầu bị phá hủy hoặc totems.