Island Tribe 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp các gỗ bản địa và đá mong để xây dựng cabin, sửa chữa cầu và tạo totems cho vị thần của họ.