Ironcalypse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một robot trong một trò chơi nền tảng thú vị. Trong màn hình đầu tiên bạn sẽ giải thích làm thế nào để chơi.