Iron Works

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản của Puzzle Bubble đặt trong một nhà máy sắt. Như trong bản gốc nhiệm vụ của bạn là để ném những quả bóng với các khẩu pháo để tham gia ba hoặc nhiều hơn cùng màu và làm cho họ biến mất.