Iron Maiden Final Frontier

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xử lý một con tàu trong không gian phá hủy thiên thạch cản trở bạn trên đường và phục hồi xăng hoặc bảo vệ của tàu.