Invention Suspension

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Wallace và Groomit đang làm việc trên một dự án bí mật, giúp họ khôi phục lại những mảnh còn thiếu để hoàn thành phát minh của mình. Thực hiện theo các hướng dẫn được chỉ ra.