Invader Zim

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lớn nền tảng trò chơi, nơi bạn lái xe con trỏ đến một thể người ngoài hành tinh để đi xuyên qua tường, thu thập tất cả on¡bjetos bạn có thể và tấn công kẻ thù của bạn với chùm tia laser của bạn bằng cách nhấn phím cách.