Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn đã có một tai nạn với tàu của bạn và bạn đã rơi vào một hành tinh xa lạ, Bảo vệ con người sống ở đó. Khám phá trang web bằng cách sử dụng con trỏ, bắn bằng chuột và thay đổi vũ khí với các số 1-4.