Intrusion

Đang tải trò chơi...
Bạn đã có một tai nạn với tàu của bạn và bạn đã rơi vào một hành tinh xa lạ, Bảo vệ con người sống ở đó. Khám phá trang web bằng cách sử dụng con trỏ, bắn bằng chuột và thay đổi vũ khí với các số 1-4.