Intrusion 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với chiếc dù của bạn hạ cánh trên một hành tinh lạ đầy người ngoài hành tinh mà bạn có để tiêu diệt trước khi bạn giết chúng. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và làm tăng mức độ khó khăn nếu bạn thích.