Intruder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi ở chế độ miễn phí hoặc hoàn thành nhiệm vụ của người lính này. Tìm hiểu về màn hình đầu tiên phong trào và làm thế nào để sử dụng các loại vũ khí khác nhau để tiêu diệt bọn khủng bố.