Into Space 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy tên lửa để bay càng cao càng tốt bằng cách thu thập xăng và các mặt hàng khác mà sẽ làm cho bạn để tiếp tục lâu hơn trong không khí.