interflight 76

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ để tiêu diệt các máy bay đối phương với A-10 Thunderbolt, sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và chụp spacebar.