Interface

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một máy tính để nhảy từ một nền tảng nhưng bạn phải tính toán góc không để rơi.