insurance

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên mỗi màn hình bạn sẽ tìm và thoát khỏi những động vật hoặc đối tượng đó cho thấy bạn, vì nó sẽ có vũ khí khác nhau mà hoạt động cách nhấn phím dài. Cảnh giác với những chiếc xe khác và đất dầu.