Innkeeper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã mở một khách sạn trên một hòn đảo và phải quản lý xây dựng thêm phòng, thuê nhân viên, mở rộng nhà máy và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng của bạn.