InflaGlobos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấn "Z" và "C" cũng được phím nhanh như bạn có thể, quả bóng căng phồng trước khi máy tính hoặc bạn bè của bạn.