InflaGlobos

Đang tải trò chơi...
Nhấn "Z" và "C" cũng được phím nhanh như bạn có thể, quả bóng căng phồng trước khi máy tính hoặc bạn bè của bạn.