Infinity Forever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi kỳ lạ này là nền tảng hình tròn cuối còn lại sau khi cuộc xâm lược của hình vuông. Trước thông qua các phòng trưng bày để xem ra cho bẫy và loại bỏ kẻ thù hình học của bạn.