Inferno Meltdown

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một robot lính cứu hỏa để tắt đám cháy mỗi màn hình. Bạn có thể đặt vòi phun nước để giúp đỡ và tắt nó đi trước.