Infernals Bejeweled

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn đồ trang sức của cùng một màu sắc, trong nhóm của hai hoặc nhiều hơn, và fosfatina làm cho họ thông qua sức mạnh của lửa. Ông khẳng định cho đến khi ít nhất có thể. Tất cả dưới sự giám sát của một MIXEL bồn chồn.