Infectonator Survivors Christmas

Đang tải trò chơi...
Những thây ma muốn làm hỏng Giáng sinh và bạn nên tránh lái xe sống sót của con người để ngăn chặn sự tiến bộ. Đặt chúng đằng sau hàng rào và bắn các undead.