Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đêm đi bộ trên đường phố của một thành phố zombie bị nhiễm khuẩn và tiêu diệt chúng bằng vũ khí hay xe của bạn, mà bạn có thể chạy trên một cách bừa bãi.